من فرزاد دلارام، اهل شهر کلاچای از توابع شهرستان رودسرم. متولد ۲۲ خرداد ۱۳۶۵، متاهل و کارمند رسمی دولت. “مهندسی عمران” را در دانشگاه دولتی محقق اردبیلی خواندم و در همان رشته کارشناسی ارشدم را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گرفتم. در حال حاضر هم در مرحله دفاع از طرح رساله دکتری تخصّصی (Ph.D) رشته مهندسی عمران هستم. در دوران تحصیل از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه غافل نشده و تجربیاتی کسب کردم. با اینکه رشته تحصیلی ام در حوزه ی فنّی و مهندسی بوده است ولی به حوزه سیاسی بسیار علاقمند هستم..... ادامه

فهرست